Defensa de Tesi de José María Martínez-Calcerrada Collell

El dijous 16 de juny de 2022, el codirector de l’escola José María Martínez-Calcerrada Collell va llegir la seva tesi titulada “L’àcid úric, el greix perirenal i la mida renal com a nous marcadors de risc cardiovascular en població pediàtrica sana” a la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona obtenint la qualificació d’excel·lent.

Aquesta tesi va estar dirigida per la codirectora de l’escola la Dra. Judit Bassols i el Dr. Abel López.

Moltes felicitats!

La Dra. Judit Bassols (esquerra), José María Martínez-Calcerrada (centre) i el Dr. Abel López (dreta) a la finalització de la defensa.