Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA)

Pròximament més informació