Curs en cures al pacient psiquiàtric per a TCAI

Curs: Cures al pacient psiquiàtric

Modalitat: Combinada presencial 

Objectiu: L‘especialitat en cures al pacient psiquiàtric pretén millorar la qualitat assistencial dels trastorns mentals, reconeixent des del primer moment l’important paper que realitzen els cuidadors auxiliars d’infermeria, alhora que pretén dotar a l’alumne d’amplis coneixements en aquest camp, orientar la seva activitat cuidadora i augmentar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

Formació: Curs teòric que permet a l’alumne:

 • Adquirir coneixements dels trastorns mentals i de conducta per millorar la qualitat de les atencions.
 • Adquirir valors personals de caràcter ètic sobre la persona i l’ésser humà.
 • Coneixements de recursos terapèutics aplicables a la pràctica professional.

Durada: Curs de 100h 

Titulació: 

 • Certificat de superació del curs emès per l’Escola sanitària Aurea Formació

+ Assignatures

 • 1. Conceptes de salut i malalties mentals
 • 2. Ambient terapèutic i relació d’ajuda
 • 3. Alteracions psicopatològiques
 • 4. Trastorns mentals orgànics
 • 5. Trastorns psicòtics
 • 6. Trastorns de l’humor
 • 7. Trastorns neuròtics o de l’angoixa
 • 8. Trastorns de la conducta alimentària
 • 9. Alcoholisme i drogodependències
 • 10. Trastorns del son
 • 11. Trastorns d’infància i adolescència
 • 12. Tècniques de relax i teràpia
 • 13. Nivells d’assistència psiquiàtrica
 • 14. Urgències psiquiàtriques

+ Sortides professionals

 • Atenció hospitalària
 • Centres de dia
 • Residències geriàtriques
 • Atenció en centres de salut mental
 • Atenció primària
 • Atenció sociosanitària