Curs pediatria materno infantil I per a Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria – BLOC 2

              Organitzat per:

 

 

 

 

 

Curs: Pediatria materno-infantil I – BLOC 2

Modalitat: Presencial

Perfil professional de l’alumne/a:

– Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria de qualsevol àmbit assistencial relacionat amb l’atenció pediàtrica i la salut reproductiva de la dona; consultes ginecològiques, unitats hospitalàries de pediatria, neonatologia, sala de parts etc.

– Tècnics en Cures auxiliars d’infermeria que busquen ampliar els seus recursos professionals i laborals amb una formació especialitzada.

L’organitzador del curs, ACES GIRONA 2000 SL, ha solicitat l’acreditació  del curs al CCFCPS (Consell Català de Formació  Continuada Professions Sanitàries) i resta pendent d’aprovació. Un vegada obtinguda l’acreditació, els crèdits otorgats únicament seràn computables en borses de treball i oposicions per a professionals sanitaris titulats. La matrícula del curs és oberta a qualsevol persona interessada en aprofundir en l’àmbit sanitari i les cures d’infermeria maternoinfantils encara que exclusivament els Tècnics de cures auxiliars d’infermeria (ja titulats) poden obtenir els crèdits del CCFCPS.

Objectius:

 • Formar en cuidats a la dona durant la seva etapa reproductiva, en especial durant la gestació, part i puerperi.
 • Participar en els plans sanitaris de promoció de la salut matern infantil.
 • Fomentar una actitud proactiva en la prevenció i promoure una atenció integral a la dona i el infant.
 • Garantir una assistència integral al infant en les diferents fases del desenvolupament.
 • Detectar qualsevol anomalia en el creixement i desenvolupament del infant.

Metodologia:

La metodologia que s’ofereix als estudiants en aquest curs, comprèn les següents activitats:

 • Classes magistrals teòrico-pràctiques ( en àrea de simulació clínica del centre).
 • Presentació de problemes i casos pràctics.
 • S’utilitzarà la plataforma Moodle única i exclusivament com a eina de suport per a l’alumne. En cap cas es realitzaran tasques telemàtiques, tota la formació es realitzarà a l’aula presencial.

Durada:

 • El bloc 2 tindrà una durada de 27h de formació lectives compreses en franges horàries de 3h a la setmana, segons calendari adjunt. El nombre de participants serà de 25 alumnes per curs ubicats en aula de 150m2.
 • La formació es desenvoluparà durant els mesos d’abril i maig. El 6 de Juny hi haurà l’examen final d’avaluació

Avaluació:

L’estudiant ha de demostrar que ha assolit els resultats de aprentatge previstos mitjançant la següent prova d’avaluació que es realitzarà el dia previst per l’examen, segons el calendari:

 • Exàmen escrit. Prova objectiva que consistirà en un exàmen tipus test de 29 preguntes sobre la matèria explicada en les classes i , amb quatre respostes possibles, una sola vàlida i sense punts negatius. Per superar aquesta prova serà necessari 20 encerts. No resta.
 • Es requerirà un 80% d’assistència obligatòria al curs per accedir a la prova pertinent d’avaluació. Aquest control d’assistència s’efectuarà cada dia de classe al seu inici per mitjà de la plataforma educativa de l’escola.

Resultats d’aprenentatge:

L’estudiant és capaç de valorar holísticament les necessitats de la dona gestant i puerperi, el nounat, lactant, infant. En la seva evolució fisiològica, patològica. Saber formar i educar a usuaris i cuidadors en matèria de salut en la maternitat i la infància.

Certificat d’acreditació

L’organitzador emetrà 2 tipus de certificats, un certificat destinat als alumnes amb la titulació en Cures auxiliars d’infermeria on es reflectirà els crèdits atorgats per CCFPCPS-CFC (Consell Català de Formació  Continuada Professions Sanitàries- Comisión de Formación Continuada del sistema nacional de Salud) i l’altre será  un certificat d’aprofitament atorgat per l’organitzador i destinat als alumnes que no disposin del títol de Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria.

+ Programa

 • TEMA 1. Atenció del equip d’infermeria durant l’evolució de la gestació.
 • 1.1 Cuidats d’infermeria a la dona durant el procés del puerperi
 • 1.2 Preparació al part
 • 1.3 Seguiment i controls mèdics.
 • 1.4 Proves i registres durant la gestació: incompatibilitats sanguínies, Test de O’Sullivan, toxoplasmosis, Triple screening, determinació del plec nuca, amniocentesis, cultiu vaginal
 • 1.5 Atenció psicològica en aquesta etapa i suport emocional
 • TEMA 2. Part i assistència d’infermeria
 • 2.1 Preparació per el part: exercici físic, respiració, tècniques de relaxació
 • 2.2 Signes i símptomes de treball de part
 • 2.3 Fases de treball de part: dilatació, expulsió
 • 2.4 Posicions durant el part
 • 2.5 Atenció d’infermeria en les cures post part
 • TEMA 3. Atenció al recent nascut i lactància
 • 3.1 Mesures antropomètriques
 • 3.2 Higiene del recent nascut
 • 3.3 Pell en pell
 • 3.4 Alimentació del recent nascut: lactància materna/ lactància artificial.
 • 3.5 Audiometria
 • 3.6 Atenció al recent nascut prematur
 • TEMA 4. Control i seguiment pediàtric del nen
 • 4.1 Pes i talla
 • 4.2 Calendari de vacunació
 • 4.3 Alimentació en la infància

+ Docents del curs

 • Coordinadora de la formació:
 • · Sra. Silvia Bosch Agustí
 • - Llicenciada en Infermería
 • - Llicenciada en Psicologia
 • - Actualment treballant a la Clínica Girona com a infermera, professora de la UdG en el Grau d’infermeria i professora de cicles a Aurea Formació
 • Professorat:
 • · Sra. Anna Rebarter Rius
 • - Llicenciada en Infermeria per la Universitat de Girona
 • - Actualment treballant a l’Institut d’Assistència sanitària com a infermera en serveis de pediatria i maternitat, medicina interna, pal.liatius i convalescència.
 • · Sra. Marta Gonzalez Casellas
 • - Llicenciada en Infermeria
 • - Especialista en comadrona a l’Hospital Josep Trueta