Laboratori Clínic i Biomèdic

Titulació: Tècnic/a Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic (CFGS)
Modalitat: Presencial

Objectiu: Aquests estudis capaciten l’alumne per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, i valorar els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació.

Durada: 2000 hores en dos cursos acadèmics (1551 h de formació teòrica + 449 de formació en centres de pràctiques)

Curs:
– Torn de matí (de dilluns a divendres de 9 a 15h)

Titulació oficial i homologada per la Generalitat de Catalunya

+ Assignatures

 • Gestió de Mostres Biològiques
 • Tècniques Generals de Laboratori
 • Biologia Molecular i Citogenètica
 • Anàlisi Bioquímica
 • Microbiologia Clínica
 • Tècniques d'Anàlisi Hematològica
 • Tècniques d'Immunodiagnòstic
 • Fisiopatologia General
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Projecte de Laboratori Clínic i Biomèdic
 • Formació en Centres de Treball

+ Sortides professionals

 • Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic, i/o d'investigació
 • Tècnic/a superior en laboratori de toxicologia
 • Delegat/ada comercial de productes sanitaris