Cures Auxiliars Infermeria

Titulació: Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria.
Modalitats: Presencial, semipresencial i Online

Objectiu: L’alumne que posseeixi la titulació d’aquest tècnic podrà proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si escau, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Durada: 1.400 hores distribuïdes en 990 hores realitzades en el centre educatiu (crèdits de l’1 a l’11 i el 13) i 410 hores (crèdit 12) de formació de treball.

Curs: AUREA et dóna la possibilitat de cursar aquest cicle en un curs acadèmic:
– Torn de matí (de dilluns a divendres de 9 a 15h)
– Torn de tarda (de dilluns a divendres de 15 a 21h)
– Modalitat online
– Modalitat semipresencial

Cicle formatiu homologat per la Generalitat de Catalunya.

+ Assignatures

 • Crèdit 1: operacions administratives i documentació sanitària.
 • Crèdit 2: l’ésser humà davant la malaltia.
 • Crèdit 3: benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment.
 • Crèdit 4: cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà.
 • Crèdit 5: primers auxilis.
 • Crèdit 6: higiene del medi hospitalari i neteja de material.
 • Crèdit 7: recolzament psicològic al pacient/client.
 • Crèdit 8: educació per a la salut.
 • Crèdit 9: tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica.
 • Crèdit 10: relacions en l’equip de treball.
 • Crèdit 11: formació i orientació laboral.
 • Crèdit 12: formació en centres de treball.
 • Crèdit 13: síntesi.

+ Sortides professionals

 • Tècnic/a auxiliar d’infermeria, d’atenció primària, d’atenció domiciliària i d’unitats especials i salut mental
 • Auxiliar d’infermeria/clínica
 • Auxiliar de balnearis
 • Auxiliar d’atenció primària
 • Auxiliar cures d’infermeria a domicili
 • Auxiliar bucodental
 • Auxiliar geriàtric
 • Auxiliar pediàtric
 • Auxiliar d’esterilització
 • Auxiliar d’unitats especials
 • Auxiliar de salut mental