Estudis universitaris

AUREA també és per universitaris.

Posem al teu abast totes les eines necessaries perquè assoleixis amb èxit els examens de la teva carrera.

Oferim la possibilitat d’impartir classes de suport de les teves assignatures de la carrera. 

Les classes es realitzaran segons demanda, en grups reduïts, buscant un horari que s’adapti a les conveniències dels alumnes i amb un professor específic en la matèria requerida

Vols conèixer el nostre professorat?

El nostre equip