Treball de recerca

AUREA disposa de professionals del món de la recerca que donaran suport als alumnes de secundària per a la realització dels treballs de recerca.

Aquest suport pot incloure:

  • Assessorament en l’elecció del tema del treball de recerca i desenvolupament de les idees necessàries per a dur-lo a terme.
  • Introducció als alumnes en la metodologia i l’ús de les eines d’investigació.
  • Ajuda en l’elaboració del treball
  • La possibilitat d’establir contacte amb professionals relacionats amb el tema d’estudi perquè facilitin material i informació a l’alumne.