Classes de suport

Són classes personalitzades que es realitzen segons demanda, buscant un horari que s’adapti a les conveniències de l’alumne i amb un professor específic en la matèria requerida.

Es realitzen classes de suport de tots els nivells i assignatures (català, castellà, anglès, llatí, física, matemàtiques, biologia, tecnologia, filosofia, química, història…)

Tipologia de classes:

  • Grupals: classes setmanals en grups reduïts (2-5 alumnes)
  • Individuals: classes puntuals o setmanals (1 alumne)