972 298 082 / 616 226 426
hola@estudisaurea.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, us informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’ACES Girona 2000, S.L. amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre-us informació relacionada que pugui ésser del vostre interès. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció C/Emili Grahit 2, baixos, 17003 Girona. Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.