972 298 082 / 616 226 426
hola@estudisaurea.com

Formació presencial: PAU – Selectivitat

Per tal d’aconseguir el màxim rendiment del període final de Batxillerat Estudis Aurea et proposa dos cursos (intensiu gener-juny i intensiu estiu) amb una metodologia totalment personalitzada, pensats per preparar els exàmens de PAU amb la màxima eficàcia.

OFERTA FORMATIVA
Curs grups reduïts** Classes a la carta
Grups entre 3-6 alumnes.
Accés directe i personal a un tutor.
Inici permanent.
Classes particulars on l’alumne pot triar matèries
comunes i/o específiques i horaris.

 
** El centre d’estudis Aurea es reserva el dret a modificar les condicions acadèmiques (reducció d’hores de classe, canvi d’horari, de torn, etc.) o fins i tot, d’anul·lar algun curs o grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes.

Més informació