972 298 082 / 616 226 426
hola@estudisaurea.com

Són classes personalitzades que es realitzaran segons demanda, buscant un horari que s’adapti a les conveniències de l’alumne i amb un professor específic en la matèria requerida.

Es realitzaran classes de suport, a tots els nivells, des de Primària fins a la Universitat i Cicles Formatius.

Tipologies de suport:

  • Grups individuals, duo (2 alumnes) o reduïts (3-5 alumnes).
  • Classes periòdiques (curs escolar) o puntuals (preparació d’un examen).
  • Suport general o d’una matèria concreta (català, castellà, anglès, llatí, física,  matemàtiques, biologia, tecnologia, química, història…)