El Dr. Aarón Enríquez-Alonso rep el Premi Internacional de Meteorologia i Climatologia Eduard Fontserè 2019

L’Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), entitat sense afany de lucre dedicada a la promoció i divulgació del coneixement de la meteorologia a la Mediterrània, dóna a conèixer el treball guanyador del Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè 2019.

Aquest guardó té per objectiu promoure la recerca i el coneixement de la meteorologia i la climatologia de la Mediterrània i s’atorga a aquell article publicat entre els anys 2015 i 2017 en revistes d’investigació de l’àmbit de les ciències atmosfèriques indexades en el SCI (Science Citation Index, Thomson Reuters) o SCOPUS, i que signifiqui una aportació rellevant en el coneixement de la meteorologia i la climatologia de la Mediterrània. Conta amb el patrocini i suport del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Reunit el jurat va coincidir amb l’elevat nivell dels treballs presentats, i va decidir per unanimitat concedir el Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè 2019 al treball:

Fewer clouds in the Mediterranean: consistency of observations and climate simulations events frequency and intensity overview” by Arturo Sánchez-Lorenzo, Aaron Enriquez-Alonso, Josep Calbó, Josep-Abel González, Martin Wild, Doris Folini, Joel R. Norris & Sergio M. Vicente-Serrano, published in the journal Scientific Reports in 2017. (Sanchez-Lorenzo, A., Enriquez-Alonso, A., Calbó, J. et al. Fewer clouds in the Mediterranean: consistency of observations and climate simulations. Sci Rep 7, 41475 (2017) doi:10.1038/srep41475) (https://www.nature.com/articles/srep41475)

El Jurat valora molt positivament l’abast de l’estudi, tant des del punt de vista de l’aportació a nivell global en el coneixement de l’evolució de la nuvolositat pel seu impacte en el balanç radiatiu, com des de la perspectiva de la Mediterrània en tot el seu conjunt. És interessant la conclusió de la tendència al decreixement de la nuvolositat total en la regió Mediterrània, així com l’exercici d’intercomparació amb resultats obtinguts a partir de dades observacionals des de terra, dades de satèl·lit, bases de dades de reanàlisi i a partir de l’aplicació de models GCM.

Es  valora molt positivament el fet d’estar molt ben escrit i que toca un aspecte molt rellevant en els estudis climatològics de la Mediterrània occidental, com és la cobertura nuvolosa, lligant les observacions amb les modelitzacions climàtiques. La importància d’aquest article rau que aborda temes força polèmics i actuals a la literatura, del qual no hi ha gaires estudis que tractin l’evolució de la variable nuvolositat durant els darrers decennis a una àrea relativament gran com la Mediterrània, i un dels motius pot ser la dificultat de disposar sèries llargues d’observacions que siguin de qualitat. La coincidència de resultats donen robustesa a l’estudi, reforçant la hipòtesis que proposen els autors a la relació entre el moviment de la cèl·lula de Hadley i la disminució de la nuvolositat a la Mediterrània en els darrers 50 anys.

El Jurat també fa notar la rellevància i la dificultat de publicar en una revista d’elevat factor d’impacte com és Scientific Reports.

Finalment, el Jurat felicita a tots els participants per la qualitat dels treballs presentats, que ha fet difícil la seva decisió.

Aquest treball va ser presentat, juntament amb altres ponències, a les XXV Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè que organitza l’ACAM els dies 15, 16 i 17 de novembre a Barcelona. (més informació a http://www.acam.cat).