972 298 082 / 616 226 426
hola@estudisaurea.com

Curs Eines psicocorporals per a cuidadors

 

Curs: Eines psicocorporals per a cuidadors – formació no reglada
Modalitat: Presencial
 
Professora: Judit Caberol

Objectiu: Aquesta formació està especialment dirigida a cuidadors/es i persones que a nivell professional i/o personal es troben en relacions d’ajuda.
És un curs de caràcter teòrico-vivencial, orientat a instruir la persona en el coneixement d’eines psicocorporals d’identificació de processos generadors d’estrès físic, mental i emocional, així com en l’adquisició de tècniques d’autoaplicació i d’emprament en la relació d’ajuda i d’acompanyament terapèutic des d’un enfocament pal·liatiu integral i hol·lístic.

Duració: 30 hores
Grup mínim: 4 persones

Inici consultar al centre

Programa del curs:

 • 1. Cos, Ment i Emocions
   1.1 Estructura corporal, patrons mentals i inhibició emocional.
   1.2 Desenvolupar l’autoregulació emocional
   1.3 La capacitat de resiliència i de creixement personal davant les situacions de dificultat de la vida.
   1.4 La pràctica de Plena Consciència o “Mindfulness” en la relació terapèutica

 • 2. Tècniques de relaxació i de gestió psicoemocional
   2.1 Introducció a les tècniques de relaxació
   2.2 Respiració i relaxació
   2.3 Relaxació muscular progressiva
   2.4 L’entrenament autogen
   2.5 L’atenció plena o anomenada mindfulness
   2.6 Relaxació a través de la visualització creativa
   2.7 Entrenament en relaxació com a estratègia d’autocontrol

 • 3. Cos i Moviment
   3.1 El cos en la relació d’ajuda
   3.2 Consciència del cos i moviment orgànic i expressiu
   3.3 Estiraments i respiració
   3.4 Gimnàstica suau
   3.5 Ús de la veu i l’expressió com a eines pal·liatives
 • 4. Tècniques manuals
   4.1 El contacte en la relació d’ajuda
   4.2 Bases del massatge relaxant i neurosedant
   4.3 Punts de reflexologia podal i de la mà per a l’estrès i el dolor
 • 5. Tècniques específiques per al treball amb diferents col·lectius
   5.1 Tècniques per a l’acompanyament terapèutic a infants
   5.2 Tècniques per a l’acompanyament terapèutic a adolescents
   5.3 Tècniques per a l’acompanyament terapèutic a gent gran
   5.4 Tècniques per a l’acompanyament terapèutic a persones amb necessitats especials

 
 
més informació