972 298 082 / 616 226 426
hola@estudisaurea.com

Titulació: Tècnic Superior en Higiene Bucodental (CFGS)
Modalitat: Online
Titulació oficial i homologada per la Generalitat de Catalunya a través del centre Ilerna Online amb col·laboració amb Aurea Formació.
El preu inclou materials d’estudi i 2 convocatòries d’exàmen. Al final de cada semestre et podràs examinar al Centre Estudis Aurea Formació.

Objectiu: El curs d’higienista dental a distància et permetrà obtenir la titulació oficial de Tècnic Superior en Higiene Bucodental, imprescindible per a poder exercir com a professional en qualsevol centre sanitari o consulta dental, i per treballar com a higienista dental.

A través de 14 mòduls, aprendràs a organitzar i gestionar l’àrea de treball, a preparar i cuidar l’instrumental i també a explorar l’estat de salut bucodental i detectar i prevenir qualsevol malaltia. I tot ho podràs posar en pràctica amb el mòdul de Formació en Centres de Treball, que realitzaràs a una clínica dental de la teva població o zona de residència, o a la que tu ens proposis si t’agradaria fer-ho en un centre concret.

Inici curs: Setembre i Febrer.

 

 • • Organitzar i gestionar l’àrea de treball assignada.
  • Explorar, detectar i gravar l’estat de salut/malaltia bucodental de les persones.
  • Prevenir les malalties bucodentals.
  • Avaluar la salut bucodental.
  • Fomentar la salut bucodental.
 • • Tècnic/a especialista en higiene bucodental.
  • Higienista dental.
  • Educador sanitari o educadora sanitària.
 • El nostre cicle formatiu d’Higiene Bucodental és totalment online, a excepció de les pràctiques i d’un total de 65 hores que, per normativa administrativa, s’han de fer de forma presencial. Aquestes hores es reparteixen entre quatre assignatures (mòduls 3, 4, 7 i 8) i es concreten en dos dies de classe en tot el curs per a cada una d’aquestes quatre matèries. Les classes presencials s’imparteixen a Lleida o a Madrid.

 
 
més informació