972 298 082 / 616 226 426
hola@estudisaurea.com

Titulació: Tècnic Superior en Educació Infantil (CFGS)
Modalitat: Online
Titulació oficial i homologada per la Generalitat de Catalunya a través del centre Ilerna Online amb col·laboració amb Aurea Formació.
El preu inclou materials d’estudi i 2 convocatòries d’exàmen. Al final de cada semestre et podràs examinar al Centre Estudis Aurea Formació.

Objectiu: Treu-te directament la titulació oficial que es requereix per a treballar com a educadora infantil a jardins d’infància, centres educatius, ludoteques…

Cursant i completant tots els mòduls d’aquest cicle formatiu, obtindràs directament la titulació oficial de Tècnic Superior en Educació Infantil, imprescindible ja per a treballar al sector, sense haver de passar per proves lliures i totalment a distància.

Sens dubte, estem davant d’un dels cicles de FP més vocacionals i més agraïts, i a través del qual adquiriràs les nocions necessàries per a convertir-te en educador infantil i treballar en institucions o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys), i en activitats d’oci i temps lliure infantil com a ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, granges escola…

Inici de curs Setembre i Febrer
 

 • • Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància.
  • Desenvolupar les activitats programades.
  • Donar resposta a les necessitats dels nens i nenes.
  • Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o mitjans.
  • Mantenir relacions fluïdes amb els nens i nenes i les seves famílies.
 • • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
  • Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb nens de 0 a 6 anys en situació de risc social.
  • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.
 • El curs d’Educació Infantil és totalment online i únicament són presencials les pràctiques que es portaran a terme al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT). Aquestes pràctiques podràs fer-les al centre o institució que et busquem nosaltres a la teva ciutat o zona de residència, o al lloc que tu ens proposis si comptes amb un de concret en el que t’agradaria realitzar-les.
  Avaluacions: 2 convocatòries d’exàmen que es realitzaran en el Centre Estudis Aurea Formació.

 
 
més informació