972 298 082 / 616 226 426
hola@estudisaurea.com

Titulació: Tècnic Superior en Assistència a la Direcció (CFGS)
Modalitat: Online
Titulació oficial i homologada per la Generalitat de Catalunya a través del centre Ilerna Online amb col·laboració amb Aurea Formació.
El preu inclou materials d’estudi i 2 convocatòries d’exàmen. Al final de cada semestre et podràs examinar al Centre Estudis Aurea Formació.

Objectiu: T’oferim la titulació oficial i homologada d’Assistència a la Direcció, que substitueix a la de l’antic Secretariat i que et permetrà treballar com a assistent de direcció i poder organitzar agendes i events.

El cicle formatiu d’Assistència a la Direcció substitueix a la FP de Secretariat i ofereix a l’alumne una formació més completa, amb una part enfocada a la gestió i organització d’events i una altra que l’aproxima al cicle d’Administració i Finances, amb el que comparteix uns mòduls comuns..

Amb aquest Grau Superior, adquiriràs les nocions de secretariat necessàries per a fer treballs d’assistència a la direcció, relacions públiques, intèrpret i d’organització d’agenda, events, fires… Assistència a la direcció a distància és totalment online i, sens dubte, una de les formacions més completes i que inclou dos idiomes diferents (anglès i francès) i uns mòduls comuns que et permetran obtenir també la titulació d’Administració i Finances amb només cursar les assignatures específiques. A més, tot el que aprenguis podràs posar-ho en pràctica en un entorn real gràcies a la Formació en Centres de Treball (FCT).

Amb el títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció tindràs accés a diversos llocs de treball, tant a nivell nacional com internacional.

Inici de curs: Febrer i Juliol.

 

 • • Gestionar les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, en la llengua pròpia i/o estrangera.
  • Organitzar events i actes de protocol.
  • Organitzar, supervisar i realitzar treballs de secretariat, com viatges nacionals i internacionals, entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius…
  • Organitzar, mantenir i controlar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
  • Elaborar i presentar documents de treball, integrant dades, textos i gràfics.
 • • Secretari o secretària.
  • Tècnic adjunt o tècnica adjunta a direcció i gerència.
  • Tècnic adjunt o tècnica adjunta al departament de finances, administració, màrqueting i comerç exterior.
  • Tècnic adjunt o tècnica adjunta al responsable de congressos i convencions.
 • El curs d’Educació Infantil és totalment online i únicament són presencials les pràctiques que es portaran a terme al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT). Aquestes pràctiques podràs fer-les al centre o institució que et busquem nosaltres a la teva ciutat o zona de residència, o al lloc que tu ens proposis si comptes amb un de concret en el que t’agradaria realitzar-les.
  El preu inclou materials d’estudi i 2 convocatòries d’exàmen que es realitzaran en el Centre Estudis Aurea Formació.

 
 
més informació