972 298 082 / 616 226 426
hola@estudisaurea.com

Titulació: Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils (CFGM)
Modalitat: Online
Titulació oficial i homologada per la Generalitat de Catalunya a través del centre Ilerna Online amb col·laboració amb Aurea Formació.
El preu inclou materials d’estudi i 2 convocatòries d’exàmen. Al final de cada semestre et podràs examinar al Centre Estudis Aurea Formació.

Objectiu: Aconsegueix la titulació oficial de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils i prepara’t per a treballar a l’apassionant món de l’automoció.

El cicle formatiu de Grau Mig en Electromecànica de Vehicles Automòbils (LOE) et proporcionarà els coneixements necessaris per a poder efectuar operacions de manteniment, montatge d’accessoris o qualsevol tipus de transformació a nivell mecànic, hidràulic, pneumàtic i elèctric en el sector de l’automoció. Evidentment, cumplint les especificacions de qüalitat, seguretat i protecció medioambiental.

Inici de curs: Setembre i Febrer
 

 • • Interpretar la informació i el llenguatge simbòlic associat a les operacions de manteniment i reparació a l’àrea d’electromecànica.
  • Realitzar croquis i càlculs per a operacions de manteniment.
  • Reparar els motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
  • Desmuntatge, muntatge i substitució d’elements mecànics, pneumàtics, hidràulics i elèctrico-electrònics dels sistemes del vehicle per al seu manteniment i reparació.
  • Analitzar el funcionament de les centraletes electròniques i la informació que suministren, efectuant la recarga, extracció de dades i posada a zero de les mateixes per a obtenir informació necessària en el manteniment.
  • Realitzar mesures, comparant els resultats amb els valors dels paràmetres de referència per a verificar els resultats de les seves intervencions.
 • • Electricista de vehicles.
  • Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció.
  • Electricista d’automòbils.
  • Personal electromecànic d’automòbils.
  • Personal reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics.
  • Personal reparador de sistemes de transmisió i de frens.
  • Personal reparador de sistemes de direcció i suspensió.
  • Personal operari d’ITV.
  • Personal instal·lador d’accesoris en vehicles.
  • Personal operari d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
  • Personal electromecànic de motos.
  • Personal venedor/distribuïdor de recanvis i d’equips de diagnosi.
 • Aquest Grau Mig, tot i impartir-se online, compta amb un total de 577 hores de classe presencial. Els mòduls 9, 10, 11, 12 i 14 són 100% online. La resta d’assignatures són semipresencials. Amb la titulació oficial que obtindràs a l’acabar aquest cicle, estaràs preparat per a treballar de mecànic, electricista o reparador al sector de l’automoció.

  El preu inclou materials d’estudi i 2 convocatòries d’exàmen que es realitzaran en el Centre Estudis Aurea Formació.

 
 
més informació