972 298 082 / 616 226 426
hola@estudisaurea.com

La nostra MISSIÓ és la d’oferir suport i seguiment acadèmic extraescolar a joves i universitaris d’àmbit local i provincial, per a la consolidació dels seus coneixements.
La nostra VISIÓ és contribuir a la formació dels alumnes, oferint un ampli ventall de possibilitats docents, dirigides a tots els nivells educatius, on prioritzem l’aprenentatge, l’adquisició d’hàbits d’estudi, i la comunicació amb els pares.
Els nostres VALORS són:
• Adquisició de l’hàbit d’estudi i esforç en el treball .
• Fomentar la responsabilitat dels alumnes, perquè aconsegueixin ser més autònoms i independents en les seves obligacions.
• Aprendre a gestionar i organitzar el temps.
• Implicació de la família en el seguiment escolar de l’alumne com a garantia d’èxit.